PROGRAMY ROZVOJE OSOBNOSTI - Metoda instrumentálního uvědomování - Učíme se učit

UČÍME SE UČIT SE - program rozvoje osobnosti

kurzy rozvoje osobnosti metodou světově proslulého psychologa a pedagoga profesora Reuvena Feuersteina, konkrétně jeho programem Instrumentálního obohacení. Ucelený systém pracovních listů, které rozvinou řešitelovy poznávací funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setká. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě.

Reflexe z kurzů

Reflexe – Kurz FIE I – 12. – 23. září 2011 • kreativita daná do určitého rámce – pocit svobody v určitých pravidlech
 • možnost přenést zkušenosti získané v instrumentech do běžného života („kudy chodím, tudy přemosťuji“)
 • okouzlení z přemýšlení nad přemýšlením
 • potenciál metody jako takové x malé rozšíření
 • respekt metody vůči osobnosti
 • pocit potěšení z toho, že pokud mám jiný názor, tak ostatní to neodsuzují a respektují
 • společné dílo, které vzniká v přátelské a inspirující atmosféře
 • metoda nás učí naslouchání druhým
 • metoda citlivě bortí naše rigidní představy, že způsob myšlení je neměnný
 • metoda nás učí klást otázky
 • víra ve změnu - každý člověk může zazářit
 • síla metody a její vliv na zvyšování kognitivní kapacity
 • narostla mi křídla
 • obohacení pro všechny strany
 • uvědomění si důležitosti zprostředkování ve výchově v roli rodiče
 • uvědomění si toho, že si mnohé neuvědomujeme, že pocity, které sdílíme, bývají v mnohém generovány z osobních přesvědčení, ze systémů a ze vzorců – možnost volby změny pohledu
 • možnost zprostředkování poznání sama sebe
 • možnost zastavení a ustoupení od rychlých řešení
 • možnost zůstat v klidu a být sám sebou
 • důležitost osobnosti lektora
 • výborný výkon lektorů
 • klidná síla
 • nový pohled na práci s chybou (není problém ji udělat)
 • odvaha prezentovat svůj názor a stát si za ním
 • k cíli vedou různé cesty – nebát se jich
 • aby vlastní děti mohly zažít tuto metodu
 • propracovanost a systematičnost metody na tak dlouhou dobu (ale její efekt nastupuje velice brzy), široký záběr (existuje jiná takto propracovaná metoda?)
 • multikulturnost metody (mezinárodní použití)
 • odpovědnost za „správné“ použití metody
 • díky, díky, díky (26x)Reflexia po FIO I, Trnava 28.3.2014


Zadané otázka: Akú základnú líniu v metóde sledujete? Čo vám odhalila?

Čo odhalila mne? A ako sa línia tiahne?

Pohľad do môjho vnútorného sveta,
do môjho vnútorného bytia
k sebe samej,
k zmyslu bytia.

Ako sa línia tiahne?
alebo ak chcete pomyselná čiara či šípka, často používaná v metóde pána profesora.
Smeruje z vnútorného sveta do vonkajšieho prostredia,
k ľuďom.
A ďalej...
Od viditeľného
vonkajšieho
hmotného sveta
k
neviditeľnému,
nehmotnému svetu.

K niečomu alebo Niekomu,
čo alebo Kto
je medzi nebom a zemou.


Čo mi prinieslo rozmýšľanie nad inštrumentami?

Utíšenie sa,
postátie so sebou a svojim vnútrom,
konfrontáciu so sebou.
Otázku,
či cesta, ktorou idem je správna,
či smer, ktorým idem je správny.

Uistenie sa,
ale aj
prehodnotenie.

Opakované pripomenutie si
KTO SOM,
ODKIAĽ IDEM
A KAM SMERUJEM.
Aký zmysel a účel má moja cesta?
Je tou jedinou?
alebo
Mám aj iné možnosti?

Nebáť sa pripustiť si ich,
nezostať na povrchu,
ísť do hĺbky,
k meritu veci/problému.

Nebrániť sa.
Nechať sa meniť aj keď proces je bolestivý.
Učiť sa riešiť veci inak ako doteraz.

Pripustiť, že perfekcionizmus je prekážkou byť dobrým.
Pripustiť, že nie som stredom vesmíru.
Pupkom sveta.
Že svet sa netočí okolo mňa.
Som LEN jeho súčasťou.

Pripustiť, že potrebujem vzťahy,
a potrebujem budovať vzťahy.
Nebáť sa.
Neunikať.
Počítať s tým,
že vzájomne si môžeme byť obohatením,
ale aj
sklamaním.

Napriek tomu:

Nebáť sa dávať.
Neutekať.
Neuzatvárať sa do seba.
Neochudobňovať sa.

Pripomínať si:
Som len jedna z hviezd
v spleti miliónov.
A predsa som ich súčasťou.

Pochopiť,
že som tu pre ľudí /okolitý svet/
a oni sú tu pre mňa.

Bod v zmysle učenia pána profesora Feuersteina má pre mňa veľa významov.

Predstavuje priestorovú dimenziu

Vedomie, že som súčasťou vesmíru ma napĺňa bázňou a pokorou.
Som bod.
Len jeden bod.
Jedna hviezda z milióna hviezd.
Ale
dôležitá a výnimočná.
Jedinečná.
S vlastným menom.
Hanka.

Bod
evokuje stratenosť v obrovskom priestore,
ale v sústave hviezd
má svoje pevné a stále miesto.

Pre mňa,
pevným bodom
v malom, obmedzenom priestore,
na zemi,
je moja rodinu.

Bod ako časopriestorový rozmer

Na zemi som len istý, obmedzený, mne presne vymedzený krátky čas.
Z hľadiska nekonečnosti času je tých pár rokov zanedbateľných.
Z hľadiska splnenia si zverenej úlohy nezanedbateľných.
Otázkou je, ako si splním úlohu, ktorá je zverená len mne?

Môžem sa cítiť ľahko prehliadnuteľným bodom
alebo prehliadaným.
Zároveň môžem mať istotu, že jedinečným,
so svojim špecifickým poslaním,
vďačným za hlboké city,
lásku,
darovanú len človeku.

Ďakujem pánovi profesorovi Feuersteinovi za sprostredkované, odhalené, nadrozmerné.

Hanka B., Trnava 28.3.2014Reflexe – kurz rozvoje osobnosti – leden 2009 - červen 2010Nejvíce mi pomohlo v osobním i profesním životě v klidu si uvědomit, že ke zvládnutí jakéhokoliv problému je mnoho cest a pomůcek, stačí si jen na ně vzpomenout a použít – hlavně: klíče, strategie, priority a ignorování drobných nepodstatných chyb. Teď umím mávnout rukou ve chvíli, kdy nejde o nic důležitého. Hodně osobní byl střet sama se sebou, na vlastní kůži jsem poznala, jak zbytečně dělám unáhlené závěry – díky několika stránkám je to lepší:-) Skvělý byl postup od nejjednoduššího zároveň se zamyšlením se nad jednotlivými postupy, cestami. Asi na str. 2 jsem se pěkně nudila, ale pak mě to doběhlo a moje pýcha si nabila nos. Nejtěžší bylo překonat vlastní vztek z nezvládnutého políčka na str.12.

I když jsem absolvovala několik kurzů zaměřených na zvýšení efektivity práce a všechny mě někam posunuly, tento je naprosto osobní a to je to, co funguje, aspoň u mě. Kurz se mi moc líbil, hlavně kvůli tvému citlivému, trpělivému a cílevědomému přístupu. Taky jsem byla díky tobě od začátku klidná, protože jsem věděla, že mi ten kurz pomůže, že ho zvládnu. Takže paráda! … a téměř všichni mí známí i rodina mi říkají: „Ty ses nějak změnila, s Tebou se teď dá mnohem líp vycházet.“

Markéta
Přínos:
 • i když se situace zdá složitá, vždy je cesta ven a zdaleka tak těžká není
 • potvrdilo se, že zdání klame
 • velmi zajímavé pozorovat, jak každý myslí jinak
 • rozdílné úhly pohledu
Odnos:
 • zbavila jsem se obavy z chybování a obavy z mluvení před více lidmi

Hodina pro mě znamenala zastavení se v každodenním shonu a příjemně strávený čas debatou s ostatními. Poznatky z kurzu mi pomáhají v práci při vypracování jednotlivých kalkulací, což byla pro mě velice nepříjemná část práce.

Šárka
 • věci (situace) nemusí být takové, jak na první pohled vypadají
 • čas věnovaný přípravě (plánování) se bohatě vrátí při realizaci
 • neztrácet hlavu!
 • užít si to
 • úhel pohledu je důležitý
 • být se svým výkonem spokojený
 • soustředit se
 • …ráda bych pokračovala, je to … obohacující
 • ještě nikdy jsem se do školy tolik netěšila
 • děkuji za úžasné příležitosti spoluprožívání s kolegy v kurzu, jejich názory a přístupy byly pro mne velkým přínosem

Zuzka
Byla to příjemná, zábavná hra a inspirativní zamyšlení nad různými oblastmi života. Praktický dopad nejsem schopna hodnotit. Vnímala jsem, že rozdíl v obtížnosti byl dán v zásadě pouze mým osobním rozpoložením a přístupem v danou chvíli. Díky!

Hana
Nechápu, jak jsem mohla všechno spojit, připadá mi to stále hodně těžké. Bavilo mě to, hlavně povídání a rozebírání různých aspektů života, bylo to obohacující. Taky jsem si uvědomila, že vlastně nemusím všechno sama zvládnout. Ale můžu. Děkuji za skvělý přístup, přála bych si mít takovou učitelku, když jsem byla malá.

Míša
Přínosy:
 • zvýšení sebevědomí při řešení úkolů, zkušenosti z řešení úkolů vnášet do života
 • odkrývání nejrůznějších témat nad jednotlivými stránkami (klíče, strategie, nápovědy, práce s chybou, kriteria rozhodování, zaměření na dílčí úkoly jako součást celku, vnímání možnosti sejití na scestí a možnosti návratu na správnou cestu, vnitřní a vnější kriteria rozhodování, řešení komplikovaných situací s vědomím, že vše je řešitelné za použití nejrůznějších možností
 • poznání, jak může pomoci citlivé, trpělivé vedení učitele s vhodnými nápovědami a laskavostí

Úbytky:
 • stres z neúspěchu a z pomalého řešení

Naďa
Myslím si, že mne to obohatilo pohledem na svět, že tu funguje propojení: pocity – matematika, dá se na tom pracovat, využít toho. Dobrý pocit mám také z toho, že jsem všechny listy zvládla, možná se mi trošičku pootevřel svět vnímání – určitá citlivost, neumím to vysvětlit. Rozhodně jsem si odpočinula, je to jisté míry relaxace, i když se člověk někdy „nadřel“. Uvědomila jsem si, jak jsem se někdy urputně soustředila, až mě to překvapilo… Jsem ráda, že budeme pokračovat, zase z „jiného soudku“… Děkuji!

Lucie
Myslím si, že mě to celkově zklidnilo – našla jsem vnitřní klid – sama v sobě. Pochopila jsem, že každá situace má více řešení, a učím se s touto myšlenkou pracovat. Co pro mě bylo velice složité přijmout, je, že můžu chybovat a nejsem o nic horší než ti ostatní – jsem člověkem.

Závěr: celkově nový obzor a úplně jiný pohled na svět a lidi. Začátek mi přišel neefektivní, ale později se děly a dějí velice pozitivní věci – vše je pro mě přijatelnější a barevnější - nejsou to jen tečky! :-)

Zdeňka
 • rozvoj představivosti
 • dívání se na skutečnost z různých úhlů pohledu
 • uvědomění si stereotypů života, rozvoj schopnosti a všímavosti (vidět je a uvědomit si je)
 • uvědomění si vlastních možností v učení, praktické využívání v životě – při setkávání se s novými věcmi a informacemi
 • radost z úspěchu při spojování
 • možnost zažít si radostné učení

Bára
 • pochopila jsem, jak důležitá je zkušenost
 • když propadnu panice, přestávám uvažovat správně
 • je příjemné mít u práce uvolněnou atmosféru
 • nemám ráda asymetrické objekty
 • uvědomila jsem si strach, že neuspěju
 • příjemný pocit při vyplňování
 • zjistila jsem, že způsob uvažování různých lidí se neuvěřitelně liší

Markéta
Bylo a je to báječné. Mé vnitřní dítě se raduje. Moc a moc ti děkuji. Lichoběžníky a trojúhelníky probíhají hlavou a nechávají mě v klidu. Má hlava volně dýchá.

Marie
 • seznámení s fajn lidmi ve skupině
 • každá středa je o něco příjemnější, protože se těším na novou stránku z naší kolekce „nepředstavitelně chaotických bodů“
 • radost poté, co dokončíme zpočátku hrůzně vyhlížející stránku
 • zajímají mě reflexe ostatních a bavím se Matesovými vtipy
 • trocha každodenního stresíku při přebíhání v metru a prorážení spěchajícího davu – to abych byla na hodině včas

Míša
Řekl bych, že je to móc pěkný… nikdy sem moc neuvažoval o tom, jak moc se mi tu líbí, ale vzhledem k tomu, že sem chodím na mé poměry dost pravidelně, tak si asi nemůžu stěžovat...

Mates
 1. Vnitřní klid a uvolnění po mnohdy náročném dni (zvláště po schůzi).
 2. Pocit úspěšnosti, nalezení ztraceného sebevědomí :-)
 3. Věci si více dávám do souvislostí.
 4. Připomenutí si geometrických pojmů.
 5. „Klid na duši“.

Dana
Myslím, že v hlubinách mozku se něco děje. Postupně mě změť teček (bodů) na papíře méně a méně děsí – na začátku bych při pohledu na stránku 10 asi propadla lehké beznaději. Luštím sudoku, to mi dřív nešlo (nejde mi to stále, ale o něco méně?). Mám pocit, že si dokážu lépe uspořádat postupy některých úkonů a činností. Třeba když peču koláč, tak mě to vůbec neděsí – dříve mě změť úkolů popsaných v receptu poněkud deprimovala. Myslím, že mám lepší odhad v tom, jak si naplánovat věci sahající dále do budoucnosti. A je mi tu s Vámi a ostatními dobře :-).

Vlaďka
 • jiný pohled na tutéž věc
 • nutnost „zapnout“ mozek a využívat jeho „líné části“
 • cvičení orientace, vhledu, pozornosti, obrazotvornosti
 • úžasné hodiny s milými lidmi
 • překonání stresu z vlastní nedostatečnosti (domnělé nedostatečnosti)

Milena
Feuerstein mě baví. Přijde mi to zajímavý. Myslím si, že mi pomohl ve škole s učením a s matematikou. Docela se divím, že jsme tak pokročili od začátku, protože když to děláme postupně, tak si toho ani tolik nevšimneme, ale když se koukneme na začátek, tak vidíme, že jsme udělaly velký pokrok.

Veronika


 • baví mě to
 • určité zlepšení v mnoha věcech, kromě školy
 • jednička z malé maturity (prezentace o Feuersteinovi)
 • možnost něco se dovědět, říct svůj názor
 • další zkušenost
 • pocit, že dělám něco pro zlepšení sebe samé

Lucka
Feuerstein je very good. Pomáhá mi v matice a ve fyzice. Od té doby, co sem chodím, více mě baví M a F. Dokážu se víc soustředit a mám více upravený sešity. Dodržuju linky, podtrhávám si důležité… Feuerstein mi přinesl spoustu nových poznatků, věcí atd.

Anna
Seminář se mi líbil., lidičky kolem mě úžasní. Přestala jsem panikařit a nevnímat okolí. A šla jsem domů pohodová :-)

Ivona
Kurz mě naučil velké koncentraci na problém. Zpočátku mě rušili rychlí spolužáci, ale ke konci, přestože jsem nikdy nebyla první, jsem se dokázala naprosto soustředit a nevnímala jsem okolí. Na druhou stranu jsem ale přicházela někdy o závěrečné povídání si o dané stránce, o problému, který s tím souvisel. Takže na závěr u mě přetrvává otázka, zda jsem o něco důležitého nepřicházela, zahleděna a ponořena zcela do stránky. Těšila jsem se na každou hodinu a vzpomínám si na to, kdy se mi celkem nad očekávání podařilo vše vyřešit hladce a já šla domů jako vítěz nad sebou sama. Určitě se teď v práci více koncentruji, čtu si po sobě, co jsem zeditovala, a snad i více rozlišuji podstatné od méně podstatného, což se mi dříve nedařilo. Zlepšila se mi i paměť!! Téměř vždy jsem vše vzdávala v polovině nevěříc, že to vůbec dokončím, ale sama sebe jsem přesvědčila, že jsem tady dobrovolně a ráda.

Dagmar
 • První setkání: nejasný pocit, že se jedná o něco jako IQ testy.
 • Druhé setkání: docela příjemný pocit, že je to příjemná zábava.
 • Další setkání: ne pokaždé nejsnadnější, ale zato nejasný podvědomý pocit, že to má něco do sebe a to tak, jak se to většinou v životě nedělá
 • Poslední setkání: spíš jasný pocit, že je to dobré a podněcující, jen tak dál a větší kapky. Děkuji.

František
Do kurzu jsem šla se strachem, že nebudu zvládat. Stránka od stránky byla těžší, ale vždy jsem měla sama pro sebe dobrý pocit, že jsem ji dokončila. Postupně jsem se na každé sezení těšila a neměla strach. Když jsem nějakou stránku nedokončila, přestalo mě to znepokojovat jako na začátku. Ke konci byly stránky těžké a já měla vždy radost, že se mi něco podařilo najít. I povídání s tebou, Evi, a s ostatními kolegy bylo moc fajn. Moc příjemná hodina ve čtvrtek!

Romana
Milá Evičko, ze začátku jsem často myslívala na to, jaký vliv na mě může mít to, co zrovna spojuji, jaký dopad má splnění či nesplnění úkolu a o čem to vypovídá. Později jsem tyhle myšlenky neměla. Nějak se samy odbouraly jako zbytečné. Většinu času jsem si to užívala a měla jsem vždy radost z práce. Bylo to těšení, zvědavost, radost, pocit spokojenosti a spousta dalších prima pocitů. Moc děkuji. Budu se na Tebe moc těšit.

Silva
"Líbí se mi příjemné prostředí, individuální přístup, flexibilita (možnost nahrazení hodiny s jinou skupinou). Naučil jsem se dělat si plán práce, rozvrhnout si učení. Hodiny byly příjemný únik z reality, nemusel jsem na chvíli řešit nic jiného než body."

Michal
Líbilo se mi, že tento kurz vede k získání praktických zkušeností, které využít v běžném životě. Přínosná byla volba strategie a její formulace před zahájením práce a její srovnání s ostatními účastníky kurzu. Učili jsme se pracovat s chybou a nebylo to pro mě stresující. Vzhledem k netradičnímu pojetí (zadání) pracovních úkolů jsem měl o to větší radost, když jsem ze spletité změti puntíků rozházených po papíře došel k cíli. Přitom hodiny pro mě byly odreagováním – škola hrou :-)

Jirka
Potěšila mě zábavná práce – ne vždy byla zcela snadná, kterou jsem zvládla díky společnému hledání strategie (předem). Zjistila jsem a ujistila jsem se, že stejné cesty vedou životem. Často pociťuji ne zcela konkrétní (až na to, že jsem začala chodit všude včas :-) ) změny ve svém přístupu k práci, tj. dívám se na věci z mnoha úhlů. Děkuji.

Věra
Naučil jsem se i zdánlivě banální věci promýšlet a pracovat a nakládat s chybou. Překvapila mě velmi rozdílná obtížnost úkolů na stejné stránce, ale je to nejspíš individuální. Asi to trochu posílilo mojí vytrvalost v logicky náročných situacích, kdy jsem měl sklony k rezignaci.

Tobiáš
Počáteční stránky se jevily docela jednoduché, ale překvapilo mě, že i některé stránky, které se zpočátku zdály být složité, se po rozebrání úkolu a volbě strategie, staly docela snadnými. Několikrát se mi stalo, že jsem si před řešením pracovního úkolu či nějakého problému řekl, jakou zvolím strategii, a začal o tom přemýšlet.

Miloš
Nedokážu posoudit, zda mi tato metoda pomohla v něčem konkrétním, ale novou práci ve stresovém prostředí jsem zvládla překvapivě snadno a napětí, které trvá několik měsíců (zdravotní stav otce), zvládám poměrně dobře a bez vyčerpání. Přikládám to k těmto hodinám. Chodila jsem sem velice ráda a vždy mě to posílilo. Moc děkuji.

Kamila
 • líbí se mi ten postup, tzn. přemýšlení o strategii, to bych si chtěla odnést do života, kde zatím mnohdy jednám příliš "hrrr"
 • stejně to vidím i s prací s chybou – někdy se za chybu totálně zkritizuji, místo abych se z ní učila
 • další velký přínos je pro mě diskuse, sdělování názorů, různých pohledů a jejich tolerování – z toho se taky hodně učím
 • protože mohu porovnat zkušenost s prací v malé a větší skupině, mám pocit, že pro mě je zajímavější ta větší, kde je víc názorů, hledisek, navíc tato konkrétní je fakt příjemná

MirkaIlustrace k instrumentu Rozpoznávání emocí - "Radost" (Honzík)