PROGRAMY ROZVOJE OSOBNOSTI - Metoda instrumentálního uvědomování - Učíme se učit

UČÍME SE UČIT SE - program rozvoje osobnosti

kurzy rozvoje osobnosti metodou světově proslulého psychologa a pedagoga profesora Reuvena Feuersteina, konkrétně jeho programem Instrumentálního obohacení. Ucelený systém pracovních listů, které rozvinou řešitelovy poznávací funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setká. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě.

O metoděMetoda instrumentálního uvědomování (MIU)
Během let užívání Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) došlo postupně ke změně přístupu k materiálům, instrumentům. Od roku 2010 vedla Eva Váňová desítky kurzů FIE a během této intenzivní praxe postupně měnila původní přístup – přidala parametry nehodnocení a zvědomení vzorců, ve kterých fungujeme, a možnostech změnit je.

V atmosféře nehodnocení rozpouštíme strach a tím zvědomujeme, jak přistupujeme k úkolům, a jak bychom mohli přistupovat jinak. Nebo naopak zachovat to, co se nám osvědčilo. To znamená, že v konkrétních cvičeních na stránkách instrumentů vidíme naše přístupy, máme prostor je modelovat, změnit, nebo u nich zůstat, a přenést je do nejrůznějších oblastí našeho života (přemosťování). I když se zdá, že by nehodnocení mohlo snížit naši pozornost či angažovanost (nikdo přece nebude hodnotit, co vytvoříme), opak je pravdou. V atmosféře, ve které se rozpouštějí obavy, neklid, stres, roste vnitřní motivace a naše výkonost. Roste tak sebe-uvědomění, uvědomení sebe. A tento vzorec

dokážou studenti pak implementovat do situací mimo lekce instrumentálního uvědomování. Nakonec i tam, kde hodnoceni jsou.

To, že náš přístup funguje, víme díky zpětným vazbám od proškolených odborníků, kteří ho zahrnuli do své práce. Vděčně dostáváme zprávy od pedagogů, psychologů, terapeutů, vychovatelů, rodičů… Během let praktikování jsme i díky mnoha projektům vešli vedle škol a poradenství do oblastí, o kterých jsme jen snili: vězeňství, výchovné ústavy, dětské domovy, psychoterapeutická zařízení, seniorské domy, úřad práce...

Vedle kognitivních cvičení věnujeme pozornost vzájemnému vlivu kognice a emocí. Vyšli jsme z Instrumentálního obohacování, které jsme přetvořili na Instrumentální uvědomování. Položili jsme si otázku, jak instrumenty vznikaly, úplnou odpověď ještě nemáme, ale už víme, že vycházejí z mnoha testových baterií. Namátkou: André Rey, Josef Váňa, Grace Arthur a další.

S úctou k Reuvenovi Feuersteinovi Eva Váňová a Ondřej Věnek Vysopal v současnosti vytvářejí nové materiály vycházející z těch původních a obohacených naší praxí a díly psychologů, pedagogů, lékařů a dalších odborníků.

Všichni, kteří prošli kurzy Evy Váňové (a jejích kolegů a kolegyň) v minulosti (od roku 2010), mohou s porozuměním používat nové materiály (ke každému novému materiálu dodáváme tzv. metodický list). Podstatným rysem zůstává nehodnotící přístup v kognitivních cvičeních, který byl na kurzech vyučován od samého začátku.

Materiály se mění, ale náš přístup, který znáte z kurzů, zůstává. Jen ho přestáváme schovávat pod název „Feuerstein“ a zaštiťujeme názvem novým Metoda instrumentálního uvědomování s novou zkratkou MIU.