PROGRAMY ROZVOJE OSOBNOSTI - Feuersteinovo instrumentální obohacování - Učíme se učit se

UČÍME SE UČIT SE - program rozvoje osobnosti

kurzy rozvoje osobnosti metodou světově proslulého psychologa a pedagoga profesora Reuvena Feuersteina, konkrétně jeho programem Instrumentálního obohacení. Ucelený systém pracovních listů, které rozvinou řešitelovy poznávací funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setká. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě.

profesor Reuven Feuerstein

O lektorce
PaedDr. Eva Váňová

PaedDr. Eva Váňová vystudovala obor matematika – chemie na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V roce 1988 složila rigorózní zkoušku v oboru teorie vyučování chemie. Působila na Gymnáziu v Mostě a na Základní škole Brigádníků v Praze 10, kterou po šest let vedla jako ředitelka. Mnoho energie věnovala dětem s poruchami učení a individuální integraci dětí se zdravotním postižením. Absolvovala velké množství seminářů a kurzů zaměřených na inkluzi, tvořivé učení a arteterapii. Již desátým rokem pracuje s lidmi z celé šíře spektra populace (od malých dětí po seniory a od jedinců s vážnými problémy po mimořádně nadané) individuálně i ve skupinách pomocí Feuersteinova instrumentálního obohacování. Instrumentálnímu obohacování se věnovala i na katedře psychologie na PedF UK (spoluzakladatelka Autorizovaného tréninkového centra při PedF UK Praha). Jako trenérka Instrumentálního obohacování vzdělává další zájemce o tuto metodu a a je supervizorem zprostředkovatelů. V současnosti vede Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina. V r. 2017 získala pozici "senior trainer", díky které se podílí na přípravě dalších trenérů. V neziskové organizaci Charlie Karlín participuje na řadě projektů na implementaci Feuersteinova instrumentálního obohacování.