PROGRAMY ROZVOJE OSOBNOSTI - Metoda instrumentálního uvědomování - Učíme se učit

UČÍME SE UČIT SE - program rozvoje osobnosti

kurzy rozvoje osobnosti metodou světově proslulého psychologa a pedagoga profesora Reuvena Feuersteina, konkrétně jeho programem Instrumentálního obohacení. Ucelený systém pracovních listů, které rozvinou řešitelovy poznávací funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setká. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě.

O lektorce
PaedDr. Eva Váňová

PaedDr. Eva Váňová v roce 1985 vystudovala obor matematika – chemie na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, o 3 roky později složila rigorózní zkoušku v oboru teorie vyučování chemie. Je absolventkou řady kurzů a školení, např. kurzy pro učitele na téma specifické poruchy učení, ADHD a LMD, inkluze, arteterapie apod. Vyučovala na Gymnáziu Most a na ZŠ Brigádníků, Praha 10, kterou po 6 let vedla jako ředitelka. Mnoho energie a úsilí věnovala ve své praxi využití potenciálu člověka: integraci žáků s nejrůznějšími problémy, řešení otázek marginalizovaných skupin obyvatelstva nebo práci s nadanými, což ji přivedlo ke studiu Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIO). Je absolventkou kurzů FIO I, II, III a Basic I na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a kurzu Basic II a Trainers I, II Feuerstein´s Instrumental Enrichment pořádaného Feuersteinovým institutem v Jeruzalémě v Izraeli. S Feuersteinovou metodou začala pracovat v roce 2008, v září 2011 vedla kurz FIO I pod supervizí prof. Alexe Kozulina (Feuersteinův institut), v roce 2017 jím byla vyškolena do pozice senior trenéra a supervizora lektorů i trenérů. Feuersteinovu instrumentálnímu obohacování se na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy věnovala v letech 2011 až 2016, kde vedla Autorizované tréninkové centrum. V roce 2015 spoluzaložila Charlie Karlín, z.ú., ve kterém participuje na mnoha národních i zahraničních projektech pro implementaci FIO v České i Slovenské republice a v Evropě. V roce 2015 spoluzaložila a také vede Autorizované tréninkové centrum metod prof. R. Feuersteina, z.ú., které se v roce 2022 transformovalo na Akreditované tréninkové centrum metod pro osobní rozvoj, z.ú. Eva Váňová rozvinula podobu Instrumentálního obohacování ve všech úrovních, vedla desítky kurzů této metody a zasadila se o její šíření v českém a slovenském prostředí. Modifikovala obsah metody samotné (dnes Metoda instrumentálního uvědomování - MIU), rovněž i její využití pro konkrétní cílová pracoviště v různých oblastech: pedagogické, psychologické, sociální.

Eva Váňová pracuje i jako soukromý terapeut: užívá Metodu instrumentálního uvědomování (MIU), kterou léta utvářela až do dnešní podoby (nehodnotící přístup kognitivního rozvoje). Pracuje s lidmi z celé šíře spektra populace (od malých dětí po seniory a od jedinců s vážnými problémy po mimořádně nadané) individuálně i ve skupinách.