PROGRAMY ROZVOJE OSOBNOSTI - Feuersteinovo instrumentální obohacování - Učíme se učit se

UČÍME SE UČIT SE - program rozvoje osobnosti

kurzy rozvoje osobnosti metodou světově proslulého psychologa a pedagoga profesora Reuvena Feuersteina, konkrétně jeho programem Instrumentálního obohacení. Ucelený systém pracovních listů, které rozvinou řešitelovy poznávací funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setká. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě.

profesor Reuven Feuerstein

O lektorce
PaedDr. Eva Váňová

Eva Váňová vystudovala obor matematika – chemie na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (učitelství pro 5. až 12. ročník). Celkem 26 let pracovala na různých pozicích ve státním školství (ZŠ Brigádníků Praha 10, gymnázium Most, PedF UK Praha). Mnoho energie věnovala dětem s nejrůznějšími problémy – přímo ve výuce i při přípravě odborníků, kteří s nimi pracují. Absolvovala velké množství seminářů a kurzů zaměřených na arteterapii, tvořivé učení a inkluzi. Od roku 2008 pracuje s lidmi z celé šíře spektra populace (od malých dětí po seniory a od jedinců s vážnými problémy po mimořádně nadané) individuálně i ve skupinách pomocí Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). Jako trenérka Instrumentálního obohacování vzdělává další zájemce o tuto metodu a je supervizorem zprostředkovatelů a trenérů. V současnosti vede Autorizované tréninkové centrum prof. Reuvena Feuersteina a v neziskové organizaci Charlie Karlín participuje na řadě projektů na implementaci FIE.