PROGRAMY ROZVOJE OSOBNOSTI - Metoda instrumentálního uvědomování - Učíme se učit

UČÍME SE UČIT SE - program rozvoje osobnosti

kurzy rozvoje osobnosti metodou světově proslulého psychologa a pedagoga profesora Reuvena Feuersteina, konkrétně jeho programem Instrumentálního obohacení. Ucelený systém pracovních listů, které rozvinou řešitelovy poznávací funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setká. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě.

Již proběhlo

The Feuerstein method implementation in school activities (ERASMUS +)


Autoři fotografií: O. V. Vysopal, M. Strle a Ks. Funa.Díky projektu "Šance" se v květnu 2015 uskutečnily přednášky prof. Stanislava Štecha, dnes náměstka ministryně školství, a zahraničních hostů: zástupců ETP Košice, kteří přinesli Feuersteinovu metodu do marginalizovaných romských oblastí, a prof. Alexe Kozulina z Feuersteinova institutu. Tématy byly: "Výzkum" a "Lev Vygotskij".
Další vzdělávací akcí pod hlavičkou "Šance" byl kurz "Tactile FIE" pod vedením prof. Romana Gouzmana.

Projekt je financován z evropských fondů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Ochutnávkový kurzPozvánka na inspirační seminář


Kurz instrumentálního obohacení aneb cesta ke zprostředkování učeníPřihlášení na tento kurz bude možné až začátkem dubna prostřednictvím paní Jany Konopáskové - prosím, sledujte webové stránky o.s. Rytmus.
Děkuji za pochopení.

Eva VáňováPozvánka na
Inspirační seminář
21.1.2012


Pozvánka na
Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování I
12. až 23. září 2011


Absolvování kurzu opravňuje účastníky využívat probrané instrumenty ve své práci – získají osvědčení z PedF UK a z Feuersteinova institutu v Jeruzalémě. Kurz má akreditaci MŠMT č. j. 18722/2011-25-514.

Praha, 10. 9. 2011

Vážení zájemci o přednášku profesora Alexe Kozulina dne 19. 9. 2011, na poslední chvíli došlo ke změnám ohledně této akce: vystoupení pana profesora Kozulina začne již v 9.00 hod. (místo plánovaného času 10.00 hod.) a potrvá přibližně 2 hodiny. Na něj navážou hosté z Finska Sirkku Kupiainen a Jarkko Hautamäki s tématem "Learning to learn assessment". Omlouváme se za pozměnění programu!

Eva VáňováPozvánka na
KURZ INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACENÍ ANEB CESTA KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UČENÍ
11. 4., 12. 4. a 13. 5. 2011


Absolventi kurzu dostanou osvědčení o jeho absolvování. Toto osvědčení neopravňuje absolventy kurzu k využívání instrumentů FIE pro vlastní práci s dětmi nebo klienty. V případě takového zájmu, je možné využít některého z kurzů pořádaného pod hlavičkou ICELP (Feuersteinova institutu). Více informací obdrží účastníci od lektorky přímo na kurzu.